Torparlängan

Ett hus som lever och andas

”Massivträ är ett naturmaterial som låter huset andas och ger ett friskt och levande inomhusklimat.”

Stommen i huset består av massivt trä. Det är ett ekologiskt hållbart material som ger konstruktionen en gedigen och bestående känsla. Bra för både miljön och för hälsan. Eftersom huset byggs utan tätskikt finns ingen plast eller andra syntetiska ämnen i väggarna, bara naturmaterial. Det märks i inneklimatet. Huset andas. Luften och doften inomhus är frisk och levande.

Massivträ är mycket tätt vilket gör huset brandsäkert. Tätheten ger också ett väldigt bra isolervärde med välbalanserat inomhusklimat och långsamma temperatursvängningar. Bostaden håller sig sval om sommaren och avkylningen vintertid tar lång tid.

TRÄ FRÅN GOLV TILL TAK

De massiva träväggarna är blottade invändigt och kan lämnas precis som de är. Naturmaterialet ger liv åt interiören och stimulerar sinnena positivt. Det behövs varken färg eller tapeter. Det är också enkelt att montera upp hyllor, tavlor med mera eftersom det går att skruva direkt i väggar och tak utan buller och borrdamm. Det ger unika möjligheter att skapa sig det hem man önskar. Lika enkelt ändrar man sig efter behov eftersom väggarna inte behöver återställas efter borrhål, plugg och andra fästanordningar.

HÅLLBART PÅ ALLA SÄTT

Massivträ är ett miljömässigt bra alternativ. Det går åt mindre energi att bygga hus i massivträ och virket från träden som används binder koldioxid, vilket är bra för klimatet. Underhållskostnaderna blir minimala eftersom den obehandlade träfasaden är underhållsfri och de invändiga ytskikten inte behöver några åtgärder. Konstruktionen bidrar också till lägre energiförbrukning och billigare drift på grund materialets goda isolervärden.

De massiva träelementen används i väggar, tak och bjälklag. Träet fogas samman till stora element i fabriken med färdiga håltagningar för fönster, dörrar, ventilation med mera. Det ger en snabb och rationell montering på byggplatsen och det innebär både lägre byggkostnader och en fuktsäkrare byggkonstruktion.

NATURLIGT KLIMATSKAL

Konstruktionen med massivträ ger en lufttät klimatskärm utan att behöva använda plastfolie som lätt kan punkteras och skapa luft- och fuktläckage. Väggarna isoleras med en ekologisk och miljövänlig skiva av biomaterial. Isoleringen placeras på väggens utsida så att massivträelementen inte mister sin förmåga att magasinera värme inifrån huset. Köldbryggor elimineras också med denna väggkonstruktion.

UPPVÄRMNING OCH VENTILATION

Husen ansluts till fjärrvärmenätet och värmesystemet består av vattenburen golvvärme i det slipade betonggolvet på bottenvåningen och vattenburna radiatorer i övriga plan.

I husen integreras olika intelligenta system för styrning av ventilation, belysning och kommunikation. Här tar vi klivet in i framtidens boende där vi möter genomtänkta lösningar som gör vardagslivet enklare.

Presentationen av Torparlängan bygger på en idéskiss. Detaljer kring husens utformning kommer att uppdateras efterhand. Det innebär att de färdiga husen kan komma att se annorlunda ut.

Anmäl ditt intresse