Torparlängan

Torparlängan i Växjö

”De många möjligheterna att forma huset efter livet gör boendet till något helt unikt.”

Vid utformningen av husen har särskild vikt lagts vid flexibilitet, hållbarhet och balans. Det flexibla boendet kan lätt kan anpassas till livets olika behov. Öppna upp från kök till nock eller skapa ett studentrum för uthyrning på vindsplanet. Hållbarheten finns inbyggd i såväl materialval som i det långsiktiga tänket, där kvalitet och smarta lösningar gör att bostaden kan följa dig genom hela livet.

BOENDE MED BALANS  OCH HARMONI

Stor omsorg har lagts vid att skapa balans och livskvalitet. Skalan på husen ger en harmoni i området. Parhusformatet och gatuvyn bildar en familjär enhet som gör det lätt att trivas. Du har visuell kontakt med grannarna, grönområdet och sjön. Öppna upp och välj gemenskapen eller skapa din egen privata sfär genom att anpassa luckor, skjutpartier och uteplatser. Alla dimensionerna finns tillgängliga och det går att öppna upp olika delar av huset under stora delar av säsongen. Gränsen mellan ute och inne suddas ut och de många möjligheterna att forma huset efter livet, gör boendet till något helt unikt.

Presentationen av Torparlängan bygger på en idéskiss. Detaljer kring husens utformning kommer att uppdateras efterhand. Det innebär att de färdiga husen kan komma att se annorlunda ut.

Anmäl ditt intresse