Om Arketyphus

Två företag har funnit varandra i önskan om att bygga rediga bostäder med hög arkitektonisk kvalitet. Gransholms Bruks Fastigheter AB och Arkitektbolaget har bildat Arketyphus. Som ett led i vår strategi att lokalt bygga energieffektiva och hållbara bostäder inleder vi nu ett samarbete.

Arketyp hus är inget vanligt typhus. Det är arkitektritat hus anpassat efter platsen. Under alla år i byggbranschen har vi skapat både ett nationellt och internationellt nätverk. Vi ser fram emot att samarbeta med Linnéuniversitetet i olika studier och forskningsprojekt och det  är en självklarhet att ta vara på kunskapen i regionen.

Ambitionen är att bygga ekologiska lågenergihus med beprövad byggteknik, låga livscykelkostnader och som är enkla att sköta och bo i. Vi har fokus på nyttan, hållbarheten och skönheten och vill vara delaktiga i Växjö kommuns arbete med att främja träarkitektur.

Arketyp betyder ursprunglig. Arketyp (grekiska archetypos, av arche ”början”, ”grund”, ”orsak” och typos ”mönster”, ”förebild”) är en urbild, urtyp, ett nedärvt sätt att tänka och känna.